objectius

Junts pretén, a partir d’un treball interdisciplinari, millorar:
 • Les competències comunicatives (lingüística i audiovisual, i artística i cultural)
 • La competència digital i el tractament de la informació
 • La competència d’aprendre a aprendre

Alhora que es treballa:
 • La competència d’autonomia i iniciativa personal

Però sobretot fent créixer les competències centrades en el conviure i habitar el món.
 • La competència en el coneixement i la interacció amb el món físic
 • La competència social i ciutadana.

Això ens permetrà posar en marxa alhora els següents objectius:
 • Conèixer i valorar la pròpia cultura i al mateix temps altres cultures, que poden semblar llunyanes però que cada cop les podem trobar més properes.
 • Conèixer altres realitats escolars i a partir d’aquest coneixement actuar de forma solidària i respectuosa.
 • Plantejar-se la pròpia tradició i la forma de transmetre-la  i comparar-la amb la realitat d’infants d’altres llocs.
 • Apropar-se al coneixement d’altres realitats lingüístiques i adonar-se de la pluralitat lingüística del món i valorar la riquesa que representa.
 • Descobrir la riquesa del debat, i l’intercanvi entre les persones i les cultures.
 • Apropar-se al món de l’art a partir d’una inquietud concreta.
 • Utilitzar el llenguatge musical i visual i plàstic com a mitjà de comunicació fonamental del projecte.
 • Deixar el projecte recollit de forma sistemàtica (textos, converses, fotografies, partitures, metodologia...) tot fent un bloc i un llibre, per tal que serveixi de material consultable per els alumnes, les famílies i altres centres educatius.