organitza

ORGANITZA:

Consorci d'Educació de Barcelona


 

Associació Socio Cultural Ibn Batuta 

L’Associació Sòciocultural IBN BATUTA (ASCIB) és una entitat sense afany de lucre, apolítica i laica. Fou fundada oficialment el 2 de gener de 1994 per un grup de joves marroquins preocupats pel fet migratori i disposats a actuar de forma independent i democràtica.

Els principals objectius d’ASCIB és donar ajuda humana, social i cultural als ciutadans immigrats i les seves families, i en especial als joves i al col·lectiu magrebí.
També volem fomentar l’intercanvi cultural: donar a conèixer els aspectes més rellevants de la nostra cultura i facilitar la comprensió de la cultura del país d’acollida per crear un clima de respecte, convivència i diàleg. 

AMB EL SUPORT DE: